Lär dig mer om stukningar och stukad handled

Här finns allt du behöver veta om stukningar och hur man hanterar en stukad handled

Vad är en stukad handled?

En stukad handled är ett begrepp som har flera namn. Handledsdistortion är den akademiska benämningen av en stukad hand, men handledsstukning eller vrickad hand är också vanligt förekommande benämningar.

Att stuka handen är en vanlig skada. I enbart Sverige uppskattas antalet handledsskador till mer än 45000 per år, men det finns ett stort mörkertal, så det totala antalet skador är mycket större än så.

I 90% av fallen så blir de yttre strukturerna skadade och många gånger är skadorna av en lindrig art med viss svullnad och belastningssmärta. En del får dock värre skador, med en fraktur som följd.

En stukad hand eller handled inträffar när ledbanden som håller benen i handen eller handleden tillsammans blir sträckta eller slitna. Detta kan ske vid plötsliga rörelser eller olyckor, som till exempel fall där man lägger ut handen för att stoppa fallet.

Här är lite mer specifik information:

  • Handledsstukning: Ledbanden i handleden ansluter de två underarmsbenen - radius (stråbenet) och ulna (armbenet) - till raderna av små ben i handleden och handen. En stukning uppstår när dessa ledband sträcks för mycket genom en plötslig rörelse eller vridning, eller genom en direkt stöt eller slag mot området. Symtom på en stukad handled inkluderar smärta, svullnad, blåmärken och svårigheter att röra handleden eller använda handen.
  • Handstukning: Handstukningar involverar ledbanden som förbinder handens ben till varandra. Detta kan ske vid fall, vid kontakt inom idrottsaktiviteter, eller genom andra olyckor. Symtom inkluderar smärta, svullnad, och svårighet att röra eller använda handen normalt. I särskilt svåra fall kan personen inte kunna greppa saker ordentligt.

Kvinna som stukat handen

Att diagnostisera en stukning

För att diagnostisera en stukning, kan läkare använda röntgen eller andra bildgivande tester för att utesluta benbrott och för att bedöma graden av stukning.

Behandlingen kan innefatta vila, is, kompression, högläge, smärtstillande mediciner och fysioterapi. I särskilt svåra fall kan kirurgi behövas för att reparera de skadade ledbanden.

Stukad hand eller benbrott?

Du har säkert hört det tidigare. En stukning gör så mycket ondare än benbrott - men stämmer det verkligen?

För det första så är smärta helt individuellt, där vissa känner mer smärta än andra. För det andra så beror det helt på hur stukningen eller benbrottet sker.

En hård smäll i samband med stukning kan orsaka hög smärta i sig, vilket inte behöver betyda att själva stukningen eller benbrottet orsakar smärtan.

Detta kännetecknar benbrott

Ett benbrott kan lätt uppstå när man stukar handen så därför ska man vara extra vaksam vid stukningar. En kraftigt benbrott märker man vanligtvis av direkt.

Är benet helt av är det omöjligt att stödja utan att en enorm smärta uppkommer.

Vid totala benbrott är det inte ovanligt med onormala vinklar på skelettdelar, och då är det desto lättare att avgöra att det inte är en stukning det handlar om.

Sprickor däremot kan uppstå men behöver och kan normalt sett inte behandlas.

Smärta vid handledsskada

Hur ont gör en stukad hand?

Att stuka handen gör vanligtvis ont, men det beror som sagt på hur kraftig stukningen blir och hur smärta i allmänhet upplevs.

Vissa känner enorma smärtor medan andra inte alls känner smärtan på samma sätt.

För att lindra smärtan så kan man ta vanliga värktabletter, men bäst är att försöka hantera smärtan och stå ut med den under tiden läkeprocessen pågår.

Graderingsskala vid stukning av handled

Skador på ledband och handled som orsakats av stukning kan graderas in i olika omfattningar beroende på hur skadan uppkommit och hur stor skadan är, vilket framkommer efter undersökning. Stukningsskador klassificeras på en skala 1-3.

  • Grad 1: Mild stukning, där ledbanden är översträckta men inte slitna.
  • Grad 2: Måttlig stukning, där ledbanden är delvis slitna.
  • Grad 3: Allvarlig stukning, där ledbanden är helt avrivna eller rupturerade.

Graden av klassificeringen är beroende på hur mycket ledbanden i handleden är påverkade av stukningen i handleden. Den här skalan kan också hjälpa dig att bedöma huruvida du behöver handledsskydd eller inte.

Grad 1: Mild stukning

Grad 1 innebär en lättare stukning av handleden med mindre omfattande påverkan på ledbandet på handledens utsida. Stukad hand grad 1 upplevs lindrigt av den drabbade med ofta bara lätt ömhet över det skadade området och lättare svullnad som en effekt av stukningen i handleden. Vid stukningar av första graden behövs vanligtvis inte något handledsskydd.

Grad 2 Måttlig stukning

Stukad hand grad 2 är en mer omfattande skada på ledbanden i handleden. Ledbanden är påverkade och kan ha en delvis bristning i dess stabiliserande struktur (partiell ruptur). Den delvisa bristningen av ledbandet är ofta orsakad av omfattande stukning av handen i samband

Grad 3 Allvarlig stukning

En tredje gradens stukning sker ofta vid ett tydligt skadetillfälle med direkt smärta och svullnad över handleden.

En grad-3-stukning innebär att det stabiliserande ledbandet helt går av (total ruptur)! Handledsstukningen är omfattande vid en total ruptur av ledbandet i handleden och svullnar kraftigt och blir ofta kraftigt missfärgat efteråt.

Ett ledband som har gått av helt innebär alltid nedsatt stabilitet i handleden.

Rätt rehab för en skada fot och ett stabilt fotledsskydd möjliggör fortsatt funktion efter rehabiliteringen av en stukad handled.

Rehabilitering av stukningsskador

Rehabilitering för en stukning av hand eller handled involverar olika åtgärder för att återställa funktionen, minska smärta och främja läkning av de drabbade ledbanden och omgivande vävnader.

Rehabiliteringsprocessen kan variera beroende på svårighetsgraden av stukningen, men syftar alltid till att gradvis återställa normal rörlighet, styrka och funktion i handen och handleden. 

Ta del av vår rehab-guide för stukning av hand och handled om du vill få den perfekta rehabliteringen och korta rehabiliteringstiden.

Är vrickning och stukning samma sak?

Stukningnar är generellt sett mer allvarliga än vrickningar och kan kräva mer omfattande medicinsk behandling och längre återhämtningsperioder.

Lär dig mer om stukad hand och handled i vår FAQ där det bland annat går att läsa mer om skillnaderna mellan stukningar och vrickningar och mycket annat såklart.